ἀνιώιμην

ἀνιώιμην
ἀνιῴμην , ἀνιάομαι
cure again
pres opt mp 1st sg
ἀνιῴμην , ἀνιάομαι
cure again
pres opt mp 1st sg
ἀνιῴμην , ἀνιάω
grieve
pres opt mp 1st sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”